قیمت بنز C و مشخصات فنی

2015

بنز C,2015

خودروهای کلاس C به مدت دو دهه است که بعنوان خودروی لوکس با قیمت مناسب معرفی می­‌شوند. نسل جدید ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2015

2014

بنز C,2014

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2014

2013

بنز C,2013

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2013

2007

بنز C,2007

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2007

2006

بنز C,2006

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2006

2005

بنز C,2005

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2005

2003

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2003

2002

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2002

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 291,400,000
 بنز , C, 2014

قیمت C مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 بنز , C, 2011

قیمت C مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,700,000
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,500,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,400,000
 بنز , C, 2002

قیمت C مدل 2002

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,100,000
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,200,000
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,400,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 205,300,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 242,800,000
بیشتر ...
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 242,800,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ نقره ای 70000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 241,000,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ مشکی 70000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 239,000,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 242,800,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 243,100,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,700,000
 بنز , C, 2002

قیمت C مدل 2002

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,100,000
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,400,000
 بنز , C, 2002

قیمت C مدل 2002

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,100,000
 بنز , C, 2002

قیمت C مدل 2002

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,100,000