قیمت بنز C و مشخصات فنی

2015

بنز C,2015

خودروهای کلاس C به مدت دو دهه است که بعنوان خودروی لوکس با قیمت مناسب معرفی می­‌شوند. نسل جدید ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2015

2014

بنز C,2014

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2014

2013

بنز C,2013

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2013

2012

بنز C,2012

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

2011

بنز C,2011

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

2010

بنز C,2010

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

2009

بنز C,2009

مرسدس بنز C 180 دارای ویژگی­ های کلیدی بسیاری است که باعث می ­شود آن ...

2008

بنز C,2008

مرسدس بنز C 180 دارای ویژگی­ های کلیدی بسیاری است که باعث می ­شود آن ...

2007

بنز C,2007

کمپانی  مرسدس بنز در کلاس های  

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2007

2006

بنز C,2006

همان­طور که در طول دهه 1990 رقابت در بخش بین خودروها گرم گرفت، مرسدس کمی عقب­تر ا...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2006

2005

بنز C,2005

همان­طور که در طول دهه 1990 رقابت در بخش بین خودروها گرم گرفت، مرسدس کمی عقب­تر ا...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2005

2003

بنز C,2003

بنز C 240 مدل سال های2001 تا 2007  گرچه خودرویی قدیمی محسوب می ­...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2003

2002

بنز C,2002

بنز C 240 مدل سال های2001 تا 2007  گرچه خودرویی قدیمی محسوب می ­...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2002

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 297,000,000
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 384,700,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,000,000
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 281,300,000
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 287,700,000
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 297,000,000
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 287,700,000
 بنز , C, 2015

قیمت C مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 883,800,000
 بنز , C, 2011

قیمت C مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 532,700,000
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 497,100,000
بیشتر ...
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 744,700,000
 بنز , C, 2013

قیمت C مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 702,000,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 624,000,000
 بنز , C, 2015

قیمت C مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 883,800,000
 بنز , C, 2015

قیمت C مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 883,800,000
 بنز , C, 2006

قیمت C مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 391,000,000
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 497,100,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 640,100,000
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 290,400,000