قیمت بنز C و مشخصات فنی

2015

بنز C,2015

خودروهای کلاس C به مدت دو دهه است که بعنوان خودروی لوکس با قیمت مناسب معرفی می­‌شوند. نسل جدید ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2015

2014

بنز C,2014

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2014

2013

بنز C,2013

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2013

2012

بنز C,2012

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

2011

بنز C,2011

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

2010

بنز C,2010

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

2007

بنز C,2007

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2007

2006

بنز C,2006

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2006

2005

بنز C,2005

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2005

2003

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2003

2002

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2002

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,900,000
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,600,000
 بنز , C, 2013

قیمت C مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,000,000
 بنز , C, 2010

قیمت C مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,600,000
 بنز , C, 2011

قیمت C مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,700,000
 بنز , C, 2012

قیمت C مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 395,000,000
 بنز , C, 2007

قیمت C مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 بنز , C, 2007

قیمت C مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
بیشتر ...
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,800,000
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,400,000
 بنز , C, 2005

قیمت C مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 بنز , C, 2013

قیمت C مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,000,000
 بنز , C, 2011

قیمت C مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 837,800,000
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 بنز , C, 2008

قیمت C مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,300,000