قیمت بنز S و مشخصات فنی

2014

بنز S,2014

خودروهای مرسدس بنز S-Class  2014، خودروهایی 5 نفره هستند که دارای امکانات ویژه و تکنولوژی پیشرف...

قیمت تیپ های مختلف بنز S در سال 2014

2013

بنز S,2013

قیمت تیپ های مختلف بنز S در سال 2013

2012

بنز S,2012

قیمت تیپ های مختلف بنز S در سال 2012

2011

بنز S,2011

2010

بنز S,2010

2009

بنز S,2009

2008

بنز S,2008

قطعا مرسدس بنز یکی از باکیفیت‌ترین کمپانی‌های خودروسازی دن...

2007

بنز S,2007

قیمت تیپ های مختلف بنز S در سال 2007

2006

بنز S,2006

قیمت تیپ های مختلف بنز S در سال 2006

2005

بنز S,2005

سری اس کلاس مرسدس بنز همیشه یک سرو گردن از خودروهای  تولید انبوه ...

قیمت تیپ های مختلف بنز S در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , S, 2006

قیمت S مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 483,000,000
 بنز , S, 2006

قیمت S مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,500,000
 بنز , S, 2007

قیمت S مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 525,000,000
 بنز , S, 2007

قیمت S مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 504,000,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 360,000,000
 بنز , S, 2008

قیمت S مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,000,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 354,400,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 360,000,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 353,700,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 353,700,000
بیشتر ...
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ خاکستری 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 356,900,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ بژ 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 354,000,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ نقره ای 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 357,300,000
 بنز , S, 2005

قیمت S مدل 2005

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 354,400,000
 بنز , S, 2011

قیمت S مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,113,500,000
 بنز , S, 2010

قیمت S مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 756,000,000
 بنز , S, 2013

قیمت S مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,441,000,000
 بنز , S, 2010

قیمت S مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 744,300,000
 بنز , S, 2010

قیمت S مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 756,000,000
 بنز , S, 2010

قیمت S مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 756,000,000