قیمت GLA و مشخصات فنی

2016

بنز GLA,2016

مرسدس بنز در سال 2013 از اولین خودروی GLA خود رونمایی کرد تا شاهد خودرویی خاص از غول خودروسازی آلمان...

قیمت تیپ های مختلف بنز GLA در سال 2016