قیمت نیسان قشقایی پارس خودرو و مشخصات فنی

1391

نیسان قشقایی پارس خودرو,1391

نام خودروی نیسان قشقایی که از ایل قشقایی ایل بزرگ ترک زبان در جنوب و جنوب غربی ایران (استان فارس) گر...

قیمت تیپ های مختلف نیسان قشقایی پارس خودرو در سال 1391

1390

نیسان قشقایی پارس خودرو,1390

نام خودروی نیسان قشقایی که از ایل قشقایی ایل بزرگ ترک زبان در جنوب و جنوب غربی ایران (استان فارس) گر...

قیمت تیپ های مختلف نیسان قشقایی پارس خودرو در سال 1390