قیمت تویوتا یاریس و مشخصات فنی

2016

تویوتا یاریس,2016

در خرید خودرو دو عامل قیمت و قابل اطمینان بودن خودرو، همواره مهم و حائز اهمیت بوده است،. شرکت تویو...

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2016

2015

تویوتا یاریس,2015

در خرید خودرو دو عامل قیمت و قابل اطمینان بودن خودرو، همواره مهم و حائز اهمیت بوده است،. شرکت تویو...

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2015

2014

تویوتا یاریس,2014

در خرید خودرو دو عامل قیمت و قابل اطمینان بودن خودرو، همواره مهم و حائز اهمیت بوده است،. شرکت تویو...

2010

تویوتا یاریس,2010

خودروی ژاپنی یاریس، ارزانترین مدل از خودروهای تویوتا می‌باشد و در مدل­‌های سدان و هاچبک مو...

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2010

2009

تویوتا یاریس,2009

خودروی ژاپنی یاریس، ارزانترین مدل از خودروهای تویوتا می‌باشد و در مدل­‌های سدان و هاچبک مو...

2008

تویوتا یاریس,2008

خودروی ژاپنی یاریس، ارزانترین مدل از خودروهای تویوتا می‌باشد و در مدل­‌های سدان و هاچبک مو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 تویوتا , یاریس, 2015

قیمت یاریس مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,300,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 251,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,200,000
 تویوتا , یاریس, 2009

قیمت یاریس مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,200,000
 تویوتا , یاریس, 2009

قیمت یاریس مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 116,500,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,700,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 259,000,000
 تویوتا , یاریس, 2015

قیمت یاریس مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 238,300,000
 تویوتا , یاریس, 2014

قیمت یاریس مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 194,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,200,000
بیشتر ...
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,700,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ مشکی 231000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 98,800,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ مشکی 231000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 101,400,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ مشکی 231000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 101,400,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ مشکی 231000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,800,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,900,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,700,000