قیمت روز خودرو
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود
قیمت خودرو
default-carprice-image

نیسان پاترول چهار در 1371
دنده ای

سالم و بی رنگ
سفید
مبنای محاسبه قیمت، کارکرد 645,000 کیلومتر است.
تغییر خودرو و مشخصات
کیلومتر
مبنای محاسبه قیمت، کارکرد 645,000 کیلومتر است.
hm-icon
قیمت کارشناسی
341,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
355,000,000تومان
327,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
327,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
355,000,000 تومان
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
قیمت کارشناسی
341,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
355,000,000تومان
327,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
327,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
355,000,000 تومان
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
کیلومتر
مبنای محاسبه قیمت، کارکرد 645,000 کیلومتر است.

نمودار تغییرات قیمت

خانه
فروش خودرو
خرید خودرو
قیمت خودرو
حساب کاربری
همراه مکانیک
دانلود اپلیکیشن همراه مکانیک