قیمت نیسان مورانو و مشخصات فنی

2012

نیسان مورانو,2012

نیسان مورانو یک کراس‌اوور پنج نفره است که خودرویی بسیار راحتی دارد. این خودرو در سال 2009 مجددا...

قیمت تیپ های مختلف نیسان مورانو در سال 2012

2010

نیسان مورانو,2010

نیسان مورانو یک کراس‌اوور پنج نفره است که خودرویی بسیار راحتی دارد. این خودرو در سال 2009 مجددا...

قیمت تیپ های مختلف نیسان مورانو در سال 2010

2009

نیسان مورانو,2009

نیسان مورانو یک کراس‌اوور پنج نفره است که خودرویی بسیار راحتی دارد. این خودرو در سال 2009 مجددا...

قیمت تیپ های مختلف نیسان مورانو در سال 2009

2008

نیسان مورانو,2008

شرکت نیسان از سال 2003 کراس اوور مورانو را به خط تولید خود اضافه کرد. بیل کران، مدیر سابق شرکت نیسان...

قیمت تیپ های مختلف نیسان مورانو در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 193,700,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 198,600,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 203,600,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 209,900,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,100,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 185,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 192,100,000
بیشتر ...
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,900,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,900,000
 نیسان , مورانو, 2009

قیمت مورانو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 نیسان , مورانو, 2009

قیمت مورانو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 194,000,000
 نیسان , مورانو, 2008

قیمت مورانو مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000