قیمت روز خودرو
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود
قیمت خودرو
default-carprice-image

کیا سراتو 2017
نیمه فول اتوماتیک موتور 2000-YD مید فیس

سالم و بی رنگ
سفید
مبنای محاسبه قیمت، کارکرد 143,000 کیلومتر است.
تغییر خودرو و مشخصات
کیلومتر
مبنای محاسبه قیمت، کارکرد 143,000 کیلومتر است.
hm-icon
قیمت کارشناسی
2,400,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
2,496,000,000تومان
2,304,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
2,304,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
2,496,000,000 تومان
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
قیمت کارشناسی
2,400,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
2,496,000,000تومان
2,304,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
2,304,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
2,496,000,000 تومان
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
کیلومتر
مبنای محاسبه قیمت، کارکرد 143,000 کیلومتر است.

نمودار تغییرات قیمت

قیمت دیگر تیپ‌ها

کیا سراتو 2018
فول اتوماتیک موتور 2000-YD مید فیس
2,700,000,000
تومان
کیا سراتو 2017
نیمه فول اتوماتیک موتور 2000-YD مید فیس
2,400,000,000
تومان
کیا سراتو 2016
فول اتوماتیک موتور 2000-YD
2,100,000,000
تومان
کیا سراتو 2016
لوآپشن اتوماتیک موتور 2000-YD
2,000,000,000
تومان
کیا سراتو 2016
نیمه فول اتوماتیک موتور 1600 - YD
1,700,000,000
تومان
کیا سراتو 2015
نیمه فول اتوماتیک موتور2000 - YD
1,900,000,000
تومان
کیا سراتو 2014
فول اتوماتیک موتور 1600 - YD
1,650,000,000
تومان
کیا سراتو 2013
فول اتوماتیک موتور 1600 - TD
1,100,000,000
تومان
کیا سراتو 2013
فول اتوماتیک موتور 2000-TD
1,250,000,000
تومان
کیا سراتو 2013
نیمه فول اتوماتیک موتور 1600 - TD
1,070,000,000
تومان
کیا سراتو 2013
نیمه فول اتوماتیک موتور2000 - TD
1,200,000,000
تومان
کیا سراتو 2009
فول اتوماتیک موتور 2000-EX
740,000,000
تومان
کیا سراتو 2009
نیمه فول اتوماتیک موتور2000 -EX
710,000,000
تومان
مشاهده لیست کامل
خانه
فروش خودرو
خرید خودرو
قیمت خودرو
حساب کاربری
همراه مکانیک
دانلود اپلیکیشن همراه مکانیک