محاسبه قیمت J5 1393 1500

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی J5 93
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری
خرید خودرو J5 93
از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 23000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 23000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 23000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 43000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,400,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,600,000
بیشتر ...
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 37,500,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,200,000

قیمت خودرو