قیمت پژو پارس و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو پژو پارس معمولی 1388

ایران خودرو پژو پارس معمولی 1388

20000000181000کیلومتر

1761سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو پژو پارس Lx 1392

ایران خودرو پژو پارس Lx 1392

3050000061713کیلومتر

1600سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو پژو پارس Lx 1392

ایران خودرو پژو پارس Lx 1392

3300000050000کیلومتر

1587سی سی,4سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو پژو پارس Elx 1390

ایران خودرو پژو پارس Elx 1390

28500000208859کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه