قیمت پژو 206 و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو پژو 206 تیپ 2 1389

ایران خودرو پژو 206 تیپ 2 1389

2150000086000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,هاچبک,دستی

ایران خودرو پژو 206 تیپ 6 1385

ایران خودرو پژو 206 تیپ 6 1385

21500000185000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,هاچبک,اتوماتیک

ایران خودرو پژو 206 تیپ 2 1382

ایران خودرو پژو 206 تیپ 2 1382

12500000187376کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,هاچبک,دستی

ایران خودرو پژو 206 تیپ 3 1385

ایران خودرو پژو 206 تیپ 3 1385

17000000170000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,هاچبک,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه