قیمت هیوندای سانتافه و مشخصات فنی

2017

هیوندای سانتافه,2017

سانتافه خودرویی شاسی‌بلند است که توسط شرکت کره‌ای هیوندای ...

2016

هیوندای سانتافه,2016

نام Hyundai Santa Fe شاید از نظر روانی یادآور تصویری از یک کامیون مربعی شکل زمخت باشد، اما این کارخا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2016

2012

هیوندای سانتافه,2012

هیوندایی سانتافه، یک خودروی Crossover سایز متوسط است که برای پنج سرنشین طراحی شده و با خودروهایی ما...

2011

هیوندای سانتافه,2011

هیوندایی سانتافه، یک خودروی Crossover سایز متوسط است که برای پنج سرنشین طراحی شده و با خودروهایی ما...

2010

هیوندای سانتافه,2010

هیوندایی سانتافه، یک خودروی Crossover سایز متوسط است که برای پنج سرنشین طراحی شده و با خودروهایی ما...

2009

هیوندای سانتافه,2009

خودروی سواری سانتافه با دیگر خودروهای شاسی بلند متوسط، از جمله کیا سورنتو و تویوتا پرادو رقابت کرده...

2008

هیوندای سانتافه,2008

خودروی سواری سانتافه با دیگر خودروهای شاسی بلند متوسط، از جمله کیا سورنتو و تویوتا پرادو رقابت کرده...

2007

هیوندای سانتافه,2007

خودروی سواری سانتافه با دیگر خودروهای شاسی بلند متوسط، از جمله کیا سورنتو و تویوتا پرادو رقابت کرده...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2011

قیمت سانتافه مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 320,100,000
 هیوندای , سانتافه, 2011

قیمت سانتافه مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 319,500,000
 هیوندای , سانتافه, 2011

قیمت سانتافه مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 319,500,000
 هیوندای , سانتافه, 2017

قیمت سانتافه مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 520,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2018

قیمت سانتافه مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 570,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2015

قیمت سانتافه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 430,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2017

قیمت سانتافه مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 520,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2009

قیمت سانتافه مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 242,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , سانتافه, 2015

قیمت سانتافه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 362,400,000
 هیوندای , سانتافه, 2018

قیمت سانتافه مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 570,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 151,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 194,300,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 198,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 151,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 163,100,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 155,500,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 176,900,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 159,400,000