قیمت هیوندای سانتافه و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2018

2017

هیوندای سانتافه,2017

سانتافه خودرویی شاسی‌بلند است که توسط شرکت کره‌ای هیوندای ...

2016

هیوندای سانتافه,2016

نام Hyundai Santa Fe شاید از نظر روانی یادآور تصویری از یک کامیون مربعی شکل زمخت باشد، اما این کارخا...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سانتافه در سال 2016

2012

هیوندای سانتافه,2012

هیوندایی سانتافه، یک خودروی Crossover سایز متوسط است که برای پنج سرنشین طراحی شده و با خودروهایی ما...

2011

هیوندای سانتافه,2011

هیوندایی سانتافه، یک خودروی Crossover سایز متوسط است که برای پنج سرنشین طراحی شده و با خودروهایی ما...

2010

هیوندای سانتافه,2010

هیوندایی سانتافه، یک خودروی Crossover سایز متوسط است که برای پنج سرنشین طراحی شده و با خودروهایی ما...

2009

هیوندای سانتافه,2009

خودروی سواری سانتافه با دیگر خودروهای شاسی بلند متوسط، از جمله کیا سورنتو و تویوتا پرادو رقابت کرده...

2008

هیوندای سانتافه,2008

خودروی سواری سانتافه با دیگر خودروهای شاسی بلند متوسط، از جمله کیا سورنتو و تویوتا پرادو رقابت کرده...

2007

هیوندای سانتافه,2007

خودروی سواری سانتافه با دیگر خودروهای شاسی بلند متوسط، از جمله کیا سورنتو و تویوتا پرادو رقابت کرده...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سانتافه, 2015

قیمت سانتافه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 436,500,000
 هیوندای , سانتافه, 2015

قیمت سانتافه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 494,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2015

قیمت سانتافه مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 397,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 301,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2018

قیمت سانتافه مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 648,600,000
 هیوندای , سانتافه, 2017

قیمت سانتافه مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 615,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2008

قیمت سانتافه مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,000,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 301,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 301,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 296,700,000
بیشتر ...
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 296,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 301,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 296,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 299,200,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 293,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 298,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 298,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 301,800,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 296,700,000
 هیوندای , سانتافه, 2010

قیمت سانتافه مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 301,800,000