قیمت هیوندای النترا و مشخصات فنی

2016

هیوندای النترا,2016

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2015

هیوندای النترا,2015

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2014

هیوندای النترا,2014

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2013

هیوندای النترا,2013

با توجه به عدم مونتاژ نسل جدید هیوندای آوانته (النترا) در سال­ های اخیر در کشور، بار دیگر شرایط ع...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2013

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 هیوندای , النترا, 2013

قیمت النترا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 112,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 2 135,400,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 2 134,100,000
بیشتر ...
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 2 134,100,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,600,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 134,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 136,300,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ بژ 29000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 146,600,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ بژ 29000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 146,600,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 29000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 149,600,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ بژ 29000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 146,600,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 29000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 149,600,000