قیمت هیوندای النترا و مشخصات فنی

2018

هیوندای النترا,2018

آخرین بازطراحی الانترا به سال 2011بازمی گردد، زمانی که افزودن خطوط شیب‌دار بر روی سقف و منحنی ه...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2018

2016

هیوندای النترا,2016

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2015

هیوندای النترا,2015

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2014

هیوندای النترا,2014

خودروی النترا 2014 پس از تغییراتی که داشت، توانست به دلیل دارا بودن ...

2013

هیوندای النترا,2013

با توجه به عدم مونتاژ نسل جدید هیوندای آوانته (النترا) در سال­ های اخیر در کشور، بار دیگر شرایط ع...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای النترا در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 362,200,000
 هیوندای , النترا, 2016

قیمت النترا مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 466,700,000
 هیوندای , النترا, 2018

قیمت النترا مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 490,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 329,700,000
 هیوندای , النترا, 2018

قیمت النترا مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 490,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 329,700,000
 هیوندای , النترا, 2013

قیمت النترا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 291,900,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 476,400,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,100,000
بیشتر ...
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,100,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,100,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 329,700,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,100,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,100,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 476,400,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 466,700,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,100,000
 هیوندای , النترا, 2018

قیمت النترا مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 490,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,100,000