قیمت هیوندای النترا و مشخصات فنی

2015

هیوندای النترا,2015

2014

هیوندای النترا,2014

قیمت مدل های مختلف هیوندای النترا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 هیوندای , النترا, 2013

قیمت النترا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 75000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 10 سالم 96,600,000
 هیوندای , النترا, 2016

قیمت النترا مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,700,000
بیشتر ...
 هیوندای , النترا, 2014

قیمت النترا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 هیوندای , النترا, 2017

قیمت النترا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
 هیوندای , النترا, 2013

قیمت النترا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,500,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 121,100,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,500,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,900,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,300,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 هیوندای , النترا, 2015

قیمت النترا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 124,000,000