قیمت روز خودرو
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود
قیمت خودرو
default-carprice-image

هایما S5 1402
6 دنده اتوماتیک

سالم و بی رنگ
سفید
صفر کیلومتر
تغییر خودرو و مشخصات
کیلومتر
hm-icon
قیمت کارشناسی
1,425,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
1,446,000,000تومان
1,404,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
1,404,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
1,446,000,000 تومان
قیمت صفر:
1,425,000,000 تومان
illustration
همین الان اقساطی بخرش:
با 925,100,000 تومان پیش‌پرداخت + ماهانه 37,383,000 تومان
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
قیمت کارشناسی
1,425,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
1,446,000,000تومان
1,404,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
1,404,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
1,446,000,000 تومان
قیمت صفر:
1,425,000,000 تومان
illustration
همین الان اقساطی بخرش:
با 925,100,000 تومان پیش‌پرداخت + ماهانه 37,383,000 تومان
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
کیلومتر

نمودار تغییرات قیمت

خانه
فروش خودرو
خرید خودرو
قیمت خودرو
حساب کاربری
همراه مکانیک
دانلود اپلیکیشن همراه مکانیک