محاسبه قیمت ولکس C30 1392 دنده‌ای

همراه مکانیک
حد بالای کارشناسی:
قیمت کارشناسی:
حد پایین کارشناسی:
گزارش اشکال

فروش خودروی سفارشی


فروش خودرو بدون هزینه
فروش تضمینی خودرو به قیمت مصرف کننده
صرفه‌جویی در زمان مشتری،عدم نیاز به نشان دادن خودرو به خریداران
عدم پاسخ گویی به تلفن و معامله با دلالان خودرو
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
فروش خودرو سفارشی ولکس C30 92
رایگان و به قیمت مصرف کننده

خرید خودروی کارشناسی شده

معرفی خودروهای کارشناسی شده و مطمئن
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده
صرفه‌جویی در وقت و زمان مشتری
بستن قولنامه و ارائه مشاوره کامل حقوقی جهت انتقال سند
تکمیل فرآیند خرید در مدت ۷ روز کاری
خرید خودرو ولکس C30 92
از نمایشگاه همراه مکانیک

کارشناسی خودرو در محل

بررسی دقیق ۲۰۹ نقطه از خودرو؛ بدنه، فنی و آپشن
بررسی کیلومتر و میزان کارکرد خودرو
ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده
قیمت‌گذاری دقیق بر روی خودروی کارشناسی‌شده
حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس
تضمین معرفی خودرو به قیمت مصرف‌کننده

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 32,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,200,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 32,500,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,200,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
بیشتر ...
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 4 26,000,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 3 26,450,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 2 26,900,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 1 27,700,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم سالم 28,400,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 1 27,900,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 2 27,450,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 3 26,650,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 4 26,000,000
 گریت وال , ولکس C30, 1392

قیمت ولکس C30 مدل 1392

رنگ مشکی 95000 سه ماه چهار سال سالم قطعه 3 26,650,000