قیمت روز خودرو
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود
قیمت خودرو
default-carprice-image

فردا 1400
SX5

سالم و بی رنگ
سفید
صفر کیلومتر
تغییر خودرو و مشخصات
کیلومتر
hm-icon
قیمت کارشناسی
742,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
764,000,000تومان
712,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
712,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
764,000,000 تومان
illustration
خرید اقساطی این خودرو با بهترین شرایط
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
قیمت کارشناسی
742,000,000
تومان
Price Chart
Price Chart
764,000,000تومان
712,000,000تومان
حداقل قیمت کارشناسی:
712,000,000 تومان
حداکثر قیمت کارشناسی:
764,000,000 تومان
illustration
خرید اقساطی این خودرو با بهترین شرایط
قیمت‌گذاری خودرو در همراه مکانیک چگونه است؟
کیلومتر

نمودار تغییرات قیمت

قیمت دیگر تیپ‌ها

خانه
فروش خودرو
خرید خودرو
قیمت خودرو
حساب کاربری
همراه مکانیک
دانلود اپلیکیشن همراه مکانیک