قیمت بی ام و X3 و مشخصات فنی

2016

بی ام و X3,2016

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2015

بی ام و X3,2015

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2014

بی ام و X3,2014

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2013

بی ام و X3,2013

2011

بی ام و X3,2011

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2011

2010

بی ام و X3,2010

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2010

2009

بی ام و X3,2009

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2009

2008

بی ام و X3,2008

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2008

2007

بی ام و X3,2007

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2007

2006

بی ام و X3,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2005

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,000,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,000,000
 بی ام و , X3, 2007

قیمت X3 مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,800,000
 بی ام و , X3, 2006

قیمت X3 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,700,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 100,900,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,100,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,900,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,700,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 100,900,000
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,100,000
بیشتر ...
 بی ام و , X3, 2005

قیمت X3 مدل 2005

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,900,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 134,300,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 134,300,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ مشکی 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 132,200,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ بژ 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 132,100,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

سایر رنگها 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 130,700,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 134,300,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

سایر رنگها 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 130,700,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 134,300,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 134,300,000