قیمت بی ام و X3 و مشخصات فنی

2016

بی ام و X3,2016

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2015

بی ام و X3,2015

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2014

بی ام و X3,2014

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2013

بی ام و X3,2013

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

2011

بی ام و X3,2011

در میان تمامی خودروهای کمپکت تا متوسط و شاسی‌بلند‌ها، خودروهای BMW از همه رقبای خود جدا هس...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2011

2010

بی ام و X3,2010

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2010

2009

بی ام و X3,2009

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2009

2008

بی ام و X3,2008

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2008

2007

بی ام و X3,2007

شرکت بی ام دبلیو مدل X3 را به عنوان یک خودروی شاسی بلند نخستین بار در سال 2003 روانه بازار کرد. در ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2007

2006

بی ام و X3,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X3 در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X3, 2014

قیمت X3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 526,700,000
 بی ام و , X3, 2014

قیمت X3 مدل 2014

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 560,900,000
 بی ام و , X3, 2015

قیمت X3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 686,300,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 بی ام و , X3, 2014

قیمت X3 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 446,900,000
 بی ام و , X3, 2016

قیمت X3 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 646,400,000
 بی ام و , X3, 2015

قیمت X3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 582,500,000
 بی ام و , X3, 2008

قیمت X3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 بی ام و , X3, 2016

قیمت X3 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 798,000,000
 بی ام و , X3, 2015

قیمت X3 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 582,500,000
بیشتر ...
 بی ام و , X3, 2011

قیمت X3 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 325,000,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 بی ام و , X3, 2016

قیمت X3 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 590,500,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 بی ام و , X3, 2010

قیمت X3 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 336,000,000
 بی ام و , X3, 2011

قیمت X3 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 325,000,000
 بی ام و , X3, 2013

قیمت X3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 407,000,000