قیمت بی ام و X1 و مشخصات فنی

2015

بی ام و X1,2015

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2015

2014

بی ام و X1,2014

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2014

2013

بی ام و X1,2013

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2012

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ نقره ای 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 402,800,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ مشکی 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 399,600,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ نقره ای 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 402,800,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ بژ 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 399,100,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ خاکستری 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 402,400,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 405,900,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 405,900,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 405,700,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 228,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,200,000
بیشتر ...
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,200,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 366,100,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 150000 ندارد ندارد قطعه 2 قطعه 8 120,100,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

سایر رنگها 150000 ندارد ندارد قطعه 2 قطعه 8 116,900,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 150000 ندارد ندارد قطعه 2 قطعه 8 120,100,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

سایر رنگها 150000 ندارد ندارد قطعه 2 قطعه 8 116,900,000