قیمت بی ام و X1 و مشخصات فنی

2017

بی ام و X1,2017

یکی از مدل‌هایی که بی ام و در سال ۲۰۱۷ به مجموعهٔ خود اضافه کرده ...

2015

بی ام و X1,2015

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2015

2014

بی ام و X1,2014

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2014

2013

بی ام و X1,2013

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 370,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 480,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 بی ام و , X1, 2017

قیمت X1 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 800,000,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 470,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 بی ام و , X1, 2012

قیمت X1 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 12000 سه ماه ندارد سالم سالم 468,500,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 469,100,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,000,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 413,500,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 408,800,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 416,400,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 416,400,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 413,000,000