قیمت بی ام و X1 و مشخصات فنی

2017

بی ام و X1,2017

یکی از مدل‌هایی که بی ام و در سال ۲۰۱۷ به مجموعهٔ خود اضافه کرده ...

2016

بی ام و X1,2016

یکی از مدل‌هایی که بی ام و در سال ۲۰۱۷ به مجموعهٔ خود اضافه کرده ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2016

2015

بی ام و X1,2015

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2015

2014

بی ام و X1,2014

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2014

2013

بی ام و X1,2013

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

2012

بی ام و X1,2012

اگر از خودرویتان انتظار عملکردی اسپرت دارید و به دنبال امکانات مناسب و فضایی لوکس هستید، خودروی BMW ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X1 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X1, 2016

قیمت X1 مدل 2016

رنگ سفید 600000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,070,300,000
 بی ام و , X1, 2016

قیمت X1 مدل 2016

رنگ سفید 600000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,070,300,000
 بی ام و , X1, 2016

قیمت X1 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,150,800,000
 بی ام و , X1, 2017

قیمت X1 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,170,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 713,900,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 714,600,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 708,800,000
بیشتر ...
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 بی ام و , X1, 2014

قیمت X1 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 بی ام و , X1, 2016

قیمت X1 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,150,800,000
 بی ام و , X1, 2017

قیمت X1 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,170,000,000
 بی ام و , X1, 2016

قیمت X1 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,150,800,000
 بی ام و , X1, 2015

قیمت X1 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 776,800,000
 بی ام و , X1, 2017

قیمت X1 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,170,000,000
 بی ام و , X1, 2016

قیمت X1 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,150,800,000
 بی ام و , X1, 2013

قیمت X1 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 680,900,000
 بی ام و , X1, 2017

قیمت X1 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,170,000,000