همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

سایپا شاهین 1400

G دنده ای
دنده ای
قیمت کارشناسی شده
329,000,000تومان
هزینه خدمات
0 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 8,570,000 تومان به مدت 24 ماه و 210,400,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش