همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

سایپا شاهین 1400

G دنده ای
دنده ای
قیمت کارشناسی شده
333,000,000تومان
هزینه خدمات
5,400,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 8,674,000 تومان به مدت 24 ماه و 213,000,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش