همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

سایپا شاهین 1400

G دنده ای
دنده ای
قیمت کارشناسی شده
335,000,000تومان
هزینه خدمات
0 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 8,726,000 تومان به مدت 24 ماه و 214,300,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش