همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

سایپا ساینا 1401

S
دنده ای
قیمت کارشناسی شده
219,000,000تومان
هزینه خدمات
3,600,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 5,705,000 تومان به مدت 24 ماه و 140,100,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش