همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

سایپا سراتو سایپا 1397

2000 اتوماتیک (آپشنال)
اتومات
قیمت کارشناسی شده
900,000,000تومان
هزینه خدمات
12,700,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 23,443,000 تومان به مدت 24 ماه و 575,600,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش