همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

مزدا مزدا 3 جدید هاچ بک 1389

تیپ 3
اتومات
قیمت کارشناسی شده
625,000,000تومان
هزینه خدمات
10,000,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 16,254,000 تومان به مدت 24 ماه و 400,100,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش