همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

مزدا مزدا 3 جدید 1396

تیپ4
اتومات
قیمت کارشناسی شده
1,170,000,000تومان
هزینه خدمات
15,000,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 30,269,000 تومان به مدت 24 ماه و 748,300,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش