همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

مزدا مزدا 3 جدید 1395

تیپ4
اتومات
قیمت کارشناسی شده
963,000,000تومان
هزینه خدمات
13,700,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 25,058,000 تومان به مدت 24 ماه و 616,200,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش