همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

مزدا مزدا 3 جدید 1390

تیپ3
اتومات
قیمت کارشناسی شده
795,000,000تومان
هزینه خدمات
11,100,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 20,682,000 تومان به مدت 24 ماه و 508,800,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش