همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

لیفان لیفان X70 1401

اتوماتیک
اتومات
قیمت کارشناسی شده
840,000,000تومان
هزینه خدمات
11,100,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 21,880,000 تومان به مدت 24 ماه و 537,200,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش