همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

کیا سراتو 2017

فول اتوماتیک موتور 2000-YD مید فیس
اتومات
قیمت کارشناسی شده
1,420,000,000تومان
هزینه خدمات
25,000,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 36,737,000 تومان به مدت 24 ماه و 908,100,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش