همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

هایما S5 1401

6 دنده اتوماتیک
اتومات
قیمت کارشناسی شده
933,000,000تومان
هزینه خدمات
13,200,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 24,277,000 تومان به مدت 24 ماه و 597,100,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش