همراه مکانیک
همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

هایما S5 1401

توربو 1500
اتومات
قیمت کارشناسی شده
990,000,000تومان
هزینه خدمات
9,200,000 تومان
همین الان اقساطی بخرش :
با پرداخت ماهیانه 25,788,000 تومان به مدت 24 ماه و 633,200,000 پیش پرداخت همین الان اقساطی بخرش