همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
جستجو در همراه مکانیک
ورود

فیدلیتی
Bahmangroup Fidelity

بازه قیمت:
2,370,000,000~1,540,000,000تومان

سال‌های فیدلیتی
فیدلیتی 1400
فیدلیتی 1401
فیدلیتی 1402
فیدلیتی 1403
امتیاز کارشناسان
3/5
قیمت فیدلیتی

فیدلیتی
Bahmangroup Fidelity

بازه قیمت:
2,370,000,000~1,540,000,000تومان

سال‌های فیدلیتی
فیدلیتی 1400
فیدلیتی 1401
فیدلیتی 1402
فیدلیتی 1403
امتیاز کارشناسان
3/5
قیمت فیدلیتی
کلاس بدنه : شاسی بلند
تعداد نسل ها (بازار ایران) : 2 نسل
خانه
فروش خودرو
خرید خودرو
قیمت خودرو
حساب کاربری
همراه مکانیک
دانلود اپلیکیشن همراه مکانیک