قیمت ولوو XC60 و مشخصات فنی

2015

قیمت تیپ های مختلف ولوو XC60 در سال 2015

2014

ولوو XC60,2014

در این بازار متلاطم خودرو، شرکت ولوو خودروی مدل XC60 را روانه بازار کرد که با نظرات مثبت کارشناسان م...

2013

ولوو XC60,2013

در این بازار متلاطم خودرو، شرکت ولوو خودروی مدل XC60 را روانه بازار کرد که با نظرات مثبت کارشناسان م...

قیمت تیپ های مختلف ولوو XC60 در سال 2013

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,500,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,000,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,200,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,500,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,500,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,200,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,500,000
بیشتر ...
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,200,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 ولوو , XC60, 2015

قیمت XC60 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 249,300,000
 ولوو , XC60, 2013

قیمت XC60 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,100,000
 ولوو , XC60, 2014

قیمت XC60 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000