قیمت ولوو C70 و مشخصات فنی

2013

ولوو C70,2013

قیمت تیپ های مختلف ولوو C70 در سال 2013

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 216,700,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 224,200,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 229,300,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 234,600,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 226,700,000
بیشتر ...
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 221,600,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 216,700,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ نقره ای 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 215,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ مشکی 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 213,300,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ نقره ای 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 215,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ خاکستری 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 214,800,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ بژ 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 213,100,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ نقره ای 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 215,000,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 216,700,000
 ولوو , C70, 2013

قیمت C70 مدل 2013

رنگ مشکی 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 213,300,000