قیمت پورشه کیمن و مشخصات فنی

2012

پورشه کیمن,2012

کیمن یکی از مدل­‌های شاخص پورشه است که از قدرت بیش­تر و ظاهر خوبی بهره می‌­برد. خودروی دو ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه کیمن در سال 2012

2011

پورشه کیمن,2011

کیمن یکی از مدل­‌های شاخص پورشه است که از قدرت بیش­تر و ظاهر خوبی بهره می‌­برد. خودروی دو ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه کیمن در سال 2011

2010

پورشه کیمن,2010

کیمن یکی از مدل­‌های شاخص پورشه است که از قدرت بیش­تر و ظاهر خوبی بهره می‌­برد. خودروی دو ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه کیمن در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2010

قیمت کیمن مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 600,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ بژ 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
بیشتر ...
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2010

قیمت کیمن مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 600,000,000
 پورشه , کیمن, 2011

قیمت کیمن مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 684,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000
 پورشه , کیمن, 2012

قیمت کیمن مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 720,000,000