قیمت اپل آسترا هاچ بک و مشخصات فنی

2014

اپل آسترا هاچ بک,2014

پس از سالیان دراز که بازار خودرو کشور در سیطره چشم‌بادامی‌...

قیمت تیپ های مختلف اپل آسترا هاچ بک در سال 2014