قیمت نیسان ایکس تریل و مشخصات فنی

2018

نیسان ایکس تریل,2018

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

2017

نیسان ایکس تریل,2017

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...

2016

نیسان ایکس تریل,2016

کمپانی نیسان پس از چند سال دوری از بازار ایران، دوباره با محصولاتی چ...