قیمت نیسان تیانا و مشخصات فنی

2012

نیسان تیانا,2012

نسل اول خودروی نیسان تیانا (Nissan Teana -J31) در سال‌ ۲۰۰۳ در ژاپن رونمایی شده و به ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان تیانا در سال 2012

2011

نیسان تیانا,2011

نسل اول خودروی نیسان تیانا (Nissan Teana -J31) در سال‌ ۲۰۰۳ در ژاپن رونمایی شده و به ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان تیانا در سال 2011

2010

نیسان تیانا,2010

نسل اول خودروی نیسان تیانا (Nissan Teana -J31) در سال‌ ۲۰۰۳ در ژاپن رونمایی شده و به ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان تیانا در سال 2010

2009

نیسان تیانا,2009

نسل اول خودروی نیسان تیانا (Nissan Teana -J31) در سال‌ ۲۰۰۳ در ژاپن رونمایی شده و به ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان تیانا در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,600,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 253,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,500,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 254,800,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,700,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,100,000
بیشتر ...
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 253,000,000
 نیسان , تیانا, 2010

قیمت تیانا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,600,000
 نیسان , تیانا, 2011

قیمت تیانا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,100,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,000,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,000,000
 نیسان , تیانا, 2011

قیمت تیانا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,100,000
 نیسان , تیانا, 2011

قیمت تیانا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,100,000
 نیسان , تیانا, 2009

قیمت تیانا مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,900,000
 نیسان , تیانا, 2011

قیمت تیانا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,100,000
 نیسان , تیانا, 2012

قیمت تیانا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 194,500,000