مشخصات و قیمت چری آریزو 6

1398

مدیران خودرو چری آریزو 6,1398

چری آریزو 6، خودرویی هست که توسط مدیران خودرو از سال 97 وارد کشور شد...

قیمت تیپ های مختلف مدیران خودرو چری آریزو 6 در سال 1398