قیمت ام جی 6 و مشخصات فنی

2016

ام جی ام جی 6,2016

کمپانی ام‌جی از کمپانی‌های بزرگ و قدیمی خودروسازی است و با...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2016

2015

ام جی ام جی 6,2015

کمپانی ام‌جی از کمپانی‌های بزرگ و قدیمی خودروسازی است و با...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2015

2014

ام جی ام جی 6,2014

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2014

2013

ام جی ام جی 6,2013

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2013

2012

ام جی ام جی 6,2012

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
بیشتر ...
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 246,100,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 247,500,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 243,800,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,500,000