قیمت ام جی 6 و مشخصات فنی

2016

ام جی ام جی 6,2016

کمپانی ام‌جی از کمپانی‌های بزرگ و قدیمی خودروسازی است و با...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2016

2015

ام جی ام جی 6,2015

کمپانی ام‌جی از کمپانی‌های بزرگ و قدیمی خودروسازی است و با...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2015

2014

ام جی ام جی 6,2014

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2014

2013

ام جی ام جی 6,2013

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2013

2012

ام جی ام جی 6,2012

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

سایر رنگها 33000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 191,800,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 33000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 199,700,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 33000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,500,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,500,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 44000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 196,400,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 44000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,100,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 154,400,000
بیشتر ...
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,500,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 171,900,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 176,900,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,500,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 203,800,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,300,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ مشکی 173000 یک ماه پنج سال سالم سالم 146,800,000