قیمت ام جی 6 و مشخصات فنی

2016

ام جی ام جی 6,2016

کمپانی ام‌جی از کمپانی‌های بزرگ و قدیمی خودروسازی است و با...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2016

2015

ام جی ام جی 6,2015

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2015

2014

ام جی ام جی 6,2014

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2014

2013

ام جی ام جی 6,2013

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2013

2012

ام جی ام جی 6,2012

به طور کلی نظرات در مورد خودروی MG6 کاملا مثبت نمی‌باشد. البته این اظهارات کمی تند به نظر می­&z...

قیمت تیپ های مختلف ام جی ام جی 6 در سال 2012

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 68,800,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 70,400,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
بیشتر ...
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2014

قیمت ام جی 6 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 80,200,000
 ام جی , ام جی 6, 2013

قیمت ام جی 6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,500,000
 ام جی , ام جی 6, 2015

قیمت ام جی 6 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2016

قیمت ام جی 6 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,700,000
 ام جی , ام جی 6, 2012

قیمت ام جی 6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 ام جی , ام جی 6, 2013

قیمت ام جی 6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,500,000