قیمت لکسوس RX و مشخصات فنی

2017

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2017

2013

لکسوس RX,2013

شرکت ژاپنی لکسوس، برای کسانی که به خودروهای لوکس و شاسی‌بلند علاقه دارند مدل RX350 را در دو مدل...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2013

2012

لکسوس RX,2012

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2012

2011

لکسوس RX,2011

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2011

2010

لکسوس RX,2010

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2010

2009

لکسوس RX,2009

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2009

2008

لکسوس RX,2008

لکسوس یکی از مجموعه‌های تویوتا می‌باشد که مدل RX350 آن یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2008

2007

لکسوس RX,2007

لکسوس یکی از مجموعه‌های تویوتا می‌باشد که مدل RX350 آن یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2007

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ مشکی 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,200,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ مشکی 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,200,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ خاکستری 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,600,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ نقره ای 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,700,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ خاکستری 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,600,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ بژ 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,000,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ نقره ای 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,700,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ مشکی 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,200,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ سفید 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,200,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ مشکی 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,200,000
بیشتر ...
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ سفید 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,200,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 217,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 300,000,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 543,500,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 543,500,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 542,700,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,200,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 370,000,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,200,000