قیمت لکسوس RX و مشخصات فنی

2013

لکسوس RX,2013

شرکت ژاپنی لکسوس، برای کسانی که به خودروهای لوکس و شاسی‌بلند علاقه دارند مدل RX350 را در دو مدل...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2013

2012

لکسوس RX,2012

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2012

2011

لکسوس RX,2011

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2011

2010

لکسوس RX,2010

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2010

2009

لکسوس RX,2009

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2009

2008

لکسوس RX,2008

لکسوس یکی از مجموعه‌های تویوتا می‌باشد که مدل RX350 آن یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2008

2007

لکسوس RX,2007

لکسوس یکی از مجموعه‌های تویوتا می‌باشد که مدل RX350 آن یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2007

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 468,400,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 487,100,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 499,400,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 503,200,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 495,400,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 884,000,000
 لکسوس , RX, 2011

قیمت RX مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 578,000,000
 لکسوس , RX, 2009

قیمت RX مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 476,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 557,600,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 549,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 870,300,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 884,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 557,600,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 680,000,000
 لکسوس , RX, 2011

قیمت RX مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 482,800,000
 لکسوس , RX, 2011

قیمت RX مدل 2011

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 569,000,000
 لکسوس , RX, 2011

قیمت RX مدل 2011

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 569,000,000
 لکسوس , RX, 2011

قیمت RX مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 578,000,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ خاکستری 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 943,000,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 876,500,000