قیمت لکسوس RX و مشخصات فنی

2017

لکسوس RX,2017

بدون شک لکسوس­ های سری Rx از محبوب­ترین و موفق­ترین خودروهای داخل ا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2017

2013

لکسوس RX,2013

شرکت ژاپنی لکسوس، برای کسانی که به خودروهای لوکس و شاسی‌بلند علاقه دارند مدل RX350 را در دو مدل...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2013

2012

لکسوس RX,2012

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2012

2011

لکسوس RX,2011

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2011

2010

لکسوس RX,2010

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2010

2009

لکسوس RX,2009

بازار­­ خودروهای لوکس با دیگر خودروها متفاوت است. خریدارن انتظار خودرویی سریع و در عین حال با داخلی ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2009

2008

لکسوس RX,2008

لکسوس یکی از مجموعه‌های تویوتا می‌باشد که مدل RX350 آن یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2008

2007

لکسوس RX,2007

لکسوس یکی از مجموعه‌های تویوتا می‌باشد که مدل RX350 آن یکی از پرفروش‌ترین خودروها در ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس RX در سال 2007

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , RX, 2009

قیمت RX مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 836,800,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 857,900,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 877,900,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 900,000,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 761,500,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 779,200,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 798,900,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 819,000,000
 لکسوس , RX, 2009

قیمت RX مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 385,500,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 370,200,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 376,000,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 11 سالم 728,300,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 10 سالم 757,100,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 9 سالم 782,200,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 8 سالم 820,900,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 7 سالم 848,200,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 سالم 888,600,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 935,300,000