قیمت لکسوس NX F sport و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف لکسوس NX F sport در سال 2017

2016

لکسوس NX F sport,2016

قیمت تیپ های مختلف لکسوس NX F sport در سال 2016

2015

لکسوس NX F sport,2015

خودرو لکسوس  NX 2015 ترکیبی از رانندگی لذت‌بخش و راحتی سرنشینان را ارائه کرده است. در قسم...

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , NX F sport, 2015

قیمت NX F sport مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 385,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 425,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 453,100,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 456,300,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 457,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 452,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 457,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 457,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 455,400,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ خاکستری 3 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 515,600,000