قیمت لکسوس IS و مشخصات فنی

2015

لکسوس IS,2015

خودروی IS که اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفته است، حالا رقیب خوبی برای رقبای آلمانی‌­اش محسوب می...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس IS در سال 2015

2014

لکسوس IS,2014

خودروی IS که اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفته است، حالا رقیب خوبی برای رقبای آلمانی‌­اش محسوب می...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس IS در سال 2014

2012

لکسوس IS,2012

خودروی IS که اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفته است، حالا رقیب خوبی برای رقبای آلمانی­‌ا‌ش مح...

2011

لکسوس IS,2011

خودروی IS که اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفته است، حالا رقیب خوبی برای رقبای آلمانی­‌ا‌ش مح...

2010

لکسوس IS,2010

خودروی IS که اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفته است، حالا رقیب خوبی برای رقبای آلمانی­‌ا‌ش مح...

2009

لکسوس IS,2009

خودروی IS که اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفته است، حالا رقیب خوبی برای رقبای آلمانی­‌ا‌ش مح...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , IS, 2009

قیمت IS مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 341,800,000
 لکسوس , IS, 2009

قیمت IS مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 341,800,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 424,200,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 379,800,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 379,800,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 457,000,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 475,600,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 457,000,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 475,600,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
بیشتر ...
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ بژ 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 431,600,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,900,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 436,400,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 469,100,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 420,000,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 348,400,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 361,200,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 373,400,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 379,800,000