قیمت لکسوس GS و مشخصات فنی

2015

لکسوس GS,2015

خودروهای اسپرت لکسوس بسیار راحت، بی‌صدا، لوکس و باارزش هستند. البته اگر قصد خرید سدانی اسپرت و ...

2014

لکسوس GS,2014

خودروهای اسپرت لکسوس بسیار راحت، بی‌صدا، لوکس و باارزش هستند. البته اگر قصد خرید سدانی اسپرت و ...

2010

لکسوس GS,2010

سدان بازطراحی شده GS 430 اسپرت، دارای گیربکس شش دنده اتوماتیک و سیستم کنترل پایداری بوده و رانندگان ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس GS در سال 2010

2008

لکسوس GS,2008

سدان بازطراحی شده GS 430 اسپرت، دارای گیربکس شش دنده اتوماتیک و سیستم کنترل پایداری بوده و رانندگان ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس GS در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 820,000,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 820,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 820,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 820,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 939,400,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 994,800,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 820,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 994,800,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 994,800,000
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 994,800,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000