قیمت لکسوس GS و مشخصات فنی

2015

لکسوس GS,2015

خودروهای اسپرت لکسوس بسیار راحت، بی‌صدا، لوکس و باارزش هستند. البته اگر قصد خرید سدانی اسپرت و ...

2014

لکسوس GS,2014

خودروهای اسپرت لکسوس بسیار راحت، بی‌صدا، لوکس و باارزش هستند. البته اگر قصد خرید سدانی اسپرت و ...

2010

لکسوس GS,2010

سدان بازطراحی شده GS 430 اسپرت، دارای گیربکس شش دنده اتوماتیک و سیستم کنترل پایداری بوده و رانندگان ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس GS در سال 2010

2008

لکسوس GS,2008

سدان بازطراحی شده GS 430 اسپرت، دارای گیربکس شش دنده اتوماتیک و سیستم کنترل پایداری بوده و رانندگان ...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس GS در سال 2008