قیمت لکسوس ES و مشخصات فنی

2016

لکسوس ES,2016

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2016

2015

لکسوس ES,2015

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

2014

لکسوس ES,2014

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

2013

لکسوس ES,2013

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2013

2012

لکسوس ES,2012

همیشه اینطور نبوده که خریداران خودرو به دنبال خودروهایی با قدرت بسیار بالا در خودروهای لوکس و پویا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2012

2011

لکسوس ES,2011

همیشه اینطور نبوده که خریداران خودرو به دنبال خودروهایی با قدرت بسیار بالا در خودروهای لوکس و پویا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2011

2010

لکسوس ES,2010

همیشه اینطور نبوده که خریداران خودرو به دنبال خودروهایی با قدرت بسیار بالا در خودروهای لوکس و پویا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2010

2009

لکسوس ES,2009

خودروی سدان لکسوس مدل ES 350 یکی از تولیدات موفق این شرکت بوده است ز...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2009

2008

لکسوس ES,2008

خودروی سدان لکسوس مدل ES350 یکی از تولیدات موفق این شرکت بوده، زیرا همه موارد مورد نیاز خریداران در...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , ES, 2011

قیمت ES مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 670,000,000
 لکسوس , ES, 2012

قیمت ES مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 750,000,000
 لکسوس , ES, 2011

قیمت ES مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 670,000,000
 لکسوس , ES, 2013

قیمت ES مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 لکسوس , ES, 2015

قیمت ES مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,151,800,000
 لکسوس , ES, 2011

قیمت ES مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 670,000,000
 لکسوس , ES, 2016

قیمت ES مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,230,000,000
 لکسوس , ES, 2015

قیمت ES مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,118,200,000
 لکسوس , ES, 2016

قیمت ES مدل 2016

سایر رنگها 12000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,273,500,000
 لکسوس , ES, 2016

قیمت ES مدل 2016

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,153,500,000
بیشتر ...
 لکسوس , ES, 2016

قیمت ES مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,174,000,000
 لکسوس , ES, 2012

قیمت ES مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 750,000,000
 لکسوس , ES, 2015

قیمت ES مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,118,200,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 500,000,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 500,000,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 490,500,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 495,800,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

رنگ بژ 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 491,700,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

رنگ بژ 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 491,700,000
 لکسوس , ES, 2008

قیمت ES مدل 2008

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 492,200,000