قیمت لکسوس ES و مشخصات فنی

2016

لکسوس ES,2016

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2016

2015

لکسوس ES,2015

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

2014

لکسوس ES,2014

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

2013

لکسوس ES,2013

یکی از بهترین تولیدهای شرکت لکسوس سری ES است که در بازار ایران فروش زیادی داشت. این خودرو در مقایسه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2013

2012

لکسوس ES,2012

همیشه اینطور نبوده که خریداران خودرو به دنبال خودروهایی با قدرت بسیار بالا در خودروهای لوکس و پویا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2012

2011

لکسوس ES,2011

همیشه اینطور نبوده که خریداران خودرو به دنبال خودروهایی با قدرت بسیار بالا در خودروهای لوکس و پویا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2011

2010

لکسوس ES,2010

همیشه اینطور نبوده که خریداران خودرو به دنبال خودروهایی با قدرت بسیار بالا در خودروهای لوکس و پویا...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2010

2009

لکسوس ES,2009

خودروی سدان لکسوس مدل ES 350 یکی از تولیدات موفق این شرکت بوده است ز...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2009

2008

لکسوس ES,2008

خودروی سدان لکسوس مدل ES350 یکی از تولیدات موفق این شرکت بوده، زیرا همه موارد مورد نیاز خریداران در...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس ES در سال 2008