قیمت لکسوس CT و مشخصات فنی

2015

لکسوس CT,2015

خود­روی لکسوس CT 200h یک خودروی اسپرت هاچبک پنج درب، با ظاهری زیبا است که از نظر فنی، اشتراکات زیادی...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2015

2014

لکسوس CT,2014

خود­روی لکسوس CT 200h یک خودروی اسپرت هاچبک پنج درب، با ظاهری زیبا است که از نظر فنی، اشتراکات زیادی...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2014

2013

لکسوس CT,2013

همیشه اینطور بوده است که خودروهای هیبریدی به قدرتمندی معروف بودند و  مصرف سوخت مناسبی هم داشته&...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2013

2012

لکسوس CT,2012

همیشه اینطور بوده است که خودروهای هیبریدی به قدرتمندی معروف بودند و  مصرف سوخت مناسبی هم داشته&...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , CT, 2013

قیمت CT مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 لکسوس , CT, 2013

قیمت CT مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 لکسوس , CT, 2013

قیمت CT مدل 2013

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 لکسوس , CT, 2013

قیمت CT مدل 2013

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 لکسوس , CT, 2013

قیمت CT مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 لکسوس , CT, 2013

قیمت CT مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 448,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 438,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 448,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 444,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 361,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 361,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 375,200,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 361,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 375,200,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 361,800,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 335,000,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,200,000