قیمت لکسوس CT و مشخصات فنی

2015

لکسوس CT,2015

خود­روی لکسوس CT 200h یک خودروی اسپرت هاچبک پنج درب، با ظاهری زیبا است که از نظر فنی، اشتراکات زیادی...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2015

2014

لکسوس CT,2014

خود­روی لکسوس CT 200h یک خودروی اسپرت هاچبک پنج درب، با ظاهری زیبا است که از نظر فنی، اشتراکات زیادی...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2014

2013

لکسوس CT,2013

همیشه اینطور بوده است که خودروهای هیبریدی به قدرتمندی معروف بودند و  مصرف سوخت مناسبی هم داشته&...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2013

2012

لکسوس CT,2012

همیشه اینطور بوده است که خودروهای هیبریدی به قدرتمندی معروف بودند و  مصرف سوخت مناسبی هم داشته&...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس CT در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 643,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 643,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 643,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 508,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 643,800,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 508,800,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 508,800,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 675,000,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 508,800,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 508,800,000