قیمت سمند معمولی و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو سمند معمولی SE 1391

ایران خودرو سمند معمولی SE 1391

1600000079699کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو سمند معمولی EL 1384

ایران خودرو سمند معمولی EL 1384

14500000147000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

سایپا پراید صبا - 1387

سایپا پراید صبا - 1387

1200000059524کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو سمند LX Ef7 - دوگانه سوز 1391

ایران خودرو سمند LX Ef7 - دوگانه سوز 1391

20000000141000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه