قیمت سمند معمولی و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو سمند معمولی x7 1382

ایران خودرو سمند معمولی x7 1382

9000000290000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو سمند معمولی x7 1385

ایران خودرو سمند معمولی x7 1385

2100000050000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو سمند معمولی EL 1385

ایران خودرو سمند معمولی EL 1385

16500000109000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو سمند معمولی x7 1383

ایران خودرو سمند معمولی x7 1383

12500000184000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه