قیمت رانا و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو رانا LX 1393

ایران خودرو رانا LX 1393

2750000047000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو رانا LX 1394

ایران خودرو رانا LX 1394

3000000038000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو رانا LX 1393

ایران خودرو رانا LX 1393

2600000061000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو رانا LX 1392

ایران خودرو رانا LX 1392

57000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه