قیمت رانا و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

ایران خودرو رانا LX 1393

ایران خودرو رانا LX 1393

2550000050000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو رانا LX 1394

ایران خودرو رانا LX 1394

2900000025000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو رانا LX 1393

ایران خودرو رانا LX 1393

2550000092000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

ایران خودرو رانا LX 1393

ایران خودرو رانا LX 1393

2620000053000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,سدان,دستی

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه