قیمت هیوندای ولستر و مشخصات فنی

2016

هیوندای ولستر,2016

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

2015

هیوندای ولستر,2015

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

2014

هیوندای ولستر,2014

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

2013

هیوندای ولستر,2013

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ولستر در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 238,100,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 246,300,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 238,100,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 246,300,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 246,200,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , ولستر, 2016

قیمت ولستر مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 240,000,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 هیوندای , ولستر, 2016

قیمت ولستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 278,600,000
 هیوندای , ولستر, 2016

قیمت ولستر مدل 2016

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 هیوندای , ولستر, 2016

قیمت ولستر مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000