قیمت توسان و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

هیوندای توسان فول شرکتی 2009

هیوندای توسان فول شرکتی 2009

87000000109000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

هیوندای توسان فول وارداتی 2015

هیوندای توسان فول وارداتی 2015

15700000029000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

هیوندای توسان فول شرکتی 2012

هیوندای توسان فول شرکتی 2012

12600000063000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

هیوندای توسان فول شرکتی 2008

هیوندای توسان فول شرکتی 2008

88000000140000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه