قیمت هیوندای توسان و مشخصات فنی

2017

هیوندای توسان,2017

هیوندای توسان در دسته کراس اوورهای کوچک قرار می گیرد. این خودروی کم ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2017

2015

هیوندای توسان,2015

خودروی هیوندای توسان که همان ix35 موجود در ایران است یک کراس آور جمع و جور است که با خودروهایی نظیر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2015

2014

هیوندای توسان,2014

خودروی هیوندای توسان که همان ix35 موجود در ایران است یک کراس آور جمع و جور است که با خودروهایی نظیر...

2013

هیوندای توسان,2013

خودروهای شاسی بلند بیشتر برای مناطق ناهموار و کوهستانی طراحی شده‌­اند. هیوندا  ix35 یک خود...

2012

هیوندای توسان,2012

خودروهای شاسی بلند بیشتر برای مناطق ناهموار و کوهستانی طراحی شده‌­اند. هیوندا  ix35 یک خود...

2011

هیوندای توسان,2011

خودروهای شاسی بلند بیشتر برای مناطق ناهموار و کوهستانی طراحی شده‌­اند. هیوندا  ix35 یک خود...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2011

2010

هیوندای توسان,2010

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2010

2009

هیوندای توسان,2009

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2009

2008

هیوندای توسان,2008

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2008

2007

هیوندای توسان,2007

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2007

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , توسان, 2012

قیمت توسان مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,300,000
 هیوندای , توسان, 2012

قیمت توسان مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,300,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 245,000,000
 هیوندای , توسان, 2010

قیمت توسان مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,000,000
 هیوندای , توسان, 2010

قیمت توسان مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,000,000
 هیوندای , توسان, 2015

قیمت توسان مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,600,000
 هیوندای , توسان, 2007

قیمت توسان مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,900,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,600,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,700,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,100,000
بیشتر ...
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 252,600,000
 هیوندای , توسان, 2011

قیمت توسان مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 203,700,000
 هیوندای , توسان, 2013

قیمت توسان مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 187,900,000
 هیوندای , توسان, 2008

قیمت توسان مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,200,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000
 هیوندای , توسان, 2015

قیمت توسان مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,900,000
 هیوندای , توسان, 2015

قیمت توسان مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,600,000
 هیوندای , توسان, 2015

قیمت توسان مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 272,900,000
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 393,600,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,000,000