قیمت هیوندای توسان و مشخصات فنی

2017

هیوندای توسان,2017

هیوندای توسان در دسته کراس اوورهای کوچک قرار می گیرد. این خودروی کم ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2017

2015

هیوندای توسان,2015

خودروی هیوندای توسان که همان ix35 موجود در ایران است یک کراس آور جمع و جور است که با خودروهایی نظیر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2015

2014

هیوندای توسان,2014

خودروی هیوندای توسان که همان ix35 موجود در ایران است یک کراس آور جمع و جور است که با خودروهایی نظیر...

2013

هیوندای توسان,2013

خودروهای شاسی بلند بیشتر برای مناطق ناهموار و کوهستانی طراحی شده‌­اند. هیوندا  ix35 یک خود...

2012

هیوندای توسان,2012

خودروهای شاسی بلند بیشتر برای مناطق ناهموار و کوهستانی طراحی شده‌­اند. هیوندا  ix35 یک خود...

2011

هیوندای توسان,2011

خودروهای شاسی بلند بیشتر برای مناطق ناهموار و کوهستانی طراحی شده‌­اند. هیوندا  ix35 یک خود...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2011

2010

هیوندای توسان,2010

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2010

2009

هیوندای توسان,2009

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2009

2008

هیوندای توسان,2008

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2008

2007

هیوندای توسان,2007

خودروی توسان، کوچکترین SUV (شاسی بلند) شرکت هیوندایی است. قصد این شرکت از تولید توسان، رقابت با خودر...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای توسان در سال 2007

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 هیوندای , توسان, 2009

قیمت توسان مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,800,000
 هیوندای , توسان, 2015

قیمت توسان مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 326,400,000
 هیوندای , توسان, 2008

قیمت توسان مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,900,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 311,600,000
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 436,100,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 311,600,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 319,600,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 319,300,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 305,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ مشکی 68000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 314,900,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ مشکی 68000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 314,800,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 302,200,000
 هیوندای , توسان, 2014

قیمت توسان مدل 2014

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 302,000,000
 هیوندای , توسان, 2016

قیمت توسان مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 378,200,000
 هیوندای , توسان, 2016

قیمت توسان مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 378,200,000
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 471,700,000
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,000,000
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 427,200,000
 هیوندای , توسان, 2017

قیمت توسان مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 436,100,000